Informacje o zakładzie

Główna siedziba Zakładu Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu mieści się w Katowicach-Ligocie, na ulicy Medyków 8.  Zajęcia odbywają się w Katowicach, Sosnowcu i Zabrzu. Zajęcia basenowe odbywają się na krytej pływalni w Tychach (zob. zakładka Basen).

  • Katowice - ul. Medyków 8 (dla Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach)
  • Sosnowiec - ul. Jedności 8  (dla Wydziału Nauk Farmaceutycznych)
  • Zabrze - ul. Jordana 19 (dla Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu oraz Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu)

 

 

Deklaracja dostępności