Przedmioty i koordynatorzy

Fizjologia I rok - dr hab. n. o zdr. Dariusz Górka

Fizjologia II rok - dr n. o zdr. Krzysztof Suszyński

Mikrobiologia i Parazytologia (dla kierunku położnictwo) - mgr Anna Dolińska

Mikrobiologia i Parazytologia (dla kierunku pielegniarstwo) - dr n. o zdr. Michał Trzęsicki

Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie sportowej - mgr Natalia Białoń

Deklaracja dostępności