Pracownicy

Kierownik Zakładu - dr hab. n. o zdr. Ryszard Plinta, prof. SUM    rplinta@sum.edu.pl

dr hab. n. o zdr. Andrzej Knapik, prof. SUM aknapik@sum.edu.pl

dr n. o zdr. Katarzyna Szuścik-Niewiadomy   kszuscik@sum.edu.pl

mgr Agnieszka Gabrylewska    agabrylewska@sum.edu.pl

mgr Katarzyna Rybok   krybok@sum.edu.pl

mgr Szymon Tataruch    szymon.tataruch@sum.edu.pl

mgr Marta Wadelik   mwadelik@sum.edu.pl

dr n. o zdr. Agnieszka Ciukszo  aciukszo@sum.edu.pl

dr n. o zdr. Damian Kuźma  dkuzma@sum.edu.pl

mgr Mateusz Banach  mateusz.banach@sum.edu.pl

mgr Lidia Anton   (Sosnowiec)  lanton@sum.edu.pl

dr Andrzej Szumski   (Sosnowiec)  aszumski@sum.edu.pl

mgr Marek Stawiński   (Zabrze)   mstawinski@sum.edu.pl

mgr Marta Wawrzkiewicz  (Zabrze)  mwawrzkiewicz@sum.edu.pl

mgr Grzegorz Mączka (Zabrze)    grzegorz.maczka@sum.edu.pl

 

Deklaracja dostępności