Sylabusy

Wszystkie sylabusy dostępne są w serwisie studenta w zakładkach dla poszczególnych Dziekanatów pod adresem:

https://student.sum.edu.pl/

Deklaracja dostępności