Przedmioty i koordynatorzy

▪  Zespołowe formy aktywności fizycznej (FZS,FZN) – dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta prof. SUM

▪  Adaptowana aktywność fizyczna (CMUS)  - dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta prof. SUM

▪  Prawa pacjenta (CMUS) - dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta prof. SUM

▪  Prozdrowotne formy aktywności fizycznej (CMUS) - dr hab. n. o zdrowiu Ryszard  

   Plinta prof. SUM

▪  Zarządzanie w ochronie zdrowia (CMUS) - dr hab. n. o zdrowiu Ryszard Plinta prof. SUM

▪  Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu (FZS, FZN)– mgr Szymon Tataruch

▪  Wykład monograficzny (FZS, FZN) – dr hab. n. o zdrowiu Andrzej Knapik prof. SUM

▪  Sport osób z niepełnosprawnościami (FZS, FZN) – mgr Katarzyna Rybok

▪  Muzyczno – ruchowe formy w fizjoterapii: muzykoterapia/choreoterapia/taniec (FZS, FZN)

   - mgr Katarzyna Rybok

▪  Aktywna rehabilitacja (FZS, FZN) -  mgr Katarzyna Rybok

▪  Adaptowana aktywność fizyczna (FZS, FZN) -  mgr Katarzyna Rybok

▪  Współczesne formy kształtowania motoryczności w badaniach naukowych (FZS, FZN)

   - dr hab. n. o zdrowiu Andrzej Knapik prof. SUM

▪  Wychowanie fizyczne (FZS, FZN) - dr hab. n. o zdr. Andrzej Knapik prof. SUM

▪  Wychowanie fizyczne (PLL, LMK) – mgr Agnieszka Gabrylewska

▪  Wychowanie fizyczne – (POL, AM, FM, BML, KL, KUS) – mgr Lidia Anton

▪  Wychowanie fizyczne (ELS) – dr n. o kult. fiz. Damian Kuźma

▪  Wychowanie fizyczne (RML) – mgr Marek Stawiński

▪  Wychowanie fizyczne (KMLS) – mgr Grzegorz Mączka

▪  Wychowanie fizyczne (BiHPLS) – mgr Marta Wawrzkiewicz

▪  Wychowanie fizyczne ( LANG - studenci anglojęzyczni) – mgr Szymon Tataruch

▪  Współczesne formy kształtowania motoryczności w badaniach naukowych (FZS, FZN)

   - dr hab. n. o zdr. Andrzej Knapik prof. SUM

▪  Aktywność ruchowa adaptowana (PLUS, PLUN, POUS, POUN)– dr n. o zdr. Agnieszka Ciukszo

Deklaracja dostępności